Carnaval 2021:
Géén nieuwe prinsenparen.

Jaarlijks komen de vertegenwoordigers van de carnavalsverenigingen uit de dorpskernen van de
gemeente Cranendonck en uit Leende en Sterksel samen.
In juni jl. kwamen zij samen om carnaval 2021 te bespreken.
Toen is er gesproken over de mogelijkheden, maar beslissingen konden we toen nog niet nemen.
Daarvoor hebben we de maand september toen gekozen.
In het overleg dat de verenigingen deze week hadden zijn we helaas tot de conclusie gekomen dat het niet
mogelijk is om onder de huidige omstandigheden een volwaardig carnaval te bieden aan
nieuwe prinsen(-paren). Dit houdt in dat in de 8 dorpskernen geen opvolgers komen voor de
huidige prinsen(-paren).
Voor wat betreft de jeugdige prinsenparen en het verdere verloop
van de carnavalsactiviteiten
zullen alle verenigingen met eigen achterban verder in overleg gaan.
Iedere vereniging gaat zelf kijken wat er, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, mogelijk is.
Hierbij staat de veiligheid van iedereen voorop!
Carnaval is een feest van gezelligheid, mooie optochten, polonaises en vele andere tradities.
Helaas zal het daarbij moeilijk zijn de 1,5 meter afstand te behouden.
Echter zal er binnen de carnavalswereld de komende tijd de nodige
creativiteit aan de dag worden gelegd om te
kijken wat er wel kan.
Iedere vereniging zal dit afzonderlijk ook binnen de eigen kern
en via eigen kanalen verder communiceren.

Carnavalsvereniging De Toeters

Karnavalsstichting De Heiknuuters

Carnavalsvereniging De Buulder Buk

Carnavalsvereniging De Pintewippers

Carnavalsvereniging De Roesdonkers

Carnavalsvereniging De Muuzevangers

Carnavalsvereniging De Ossedrijvers

Carnavalsvereniging De Lindse Blaos