Geen carnavalsactiviteiten in Toeterland

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat er in geen enkele
kern van Cranendonck een nieuwe Prins/Prinses uitgeroepen gaat
worden. Dit heeft natuurlijk een enorme impact op alles wat met carnaval
te maken heeft.
In de afgelopen week kwam de complete Raad van 11 van c.v. De
Toeters bij elkaar met als doel om duidelijkheid te scheppen over het
aankomende seizoen waarbij gezondheid en veiligheid voor iedereen
bovenaan moest komen te staan. Met name dat laatste heeft unaniem
de doorslag gegeven in het besluit om op voorhand alle
carnavalsactiviteiten van c.v. De Toeters af te blazen. Er gaat een streep
door ALLE activiteiten die in Toeterland al jarenlang gehouden worden in
De Reinder.
Ook de optocht die gepland staat op maandag 15 februari 2021 gaat
helaas NIET door. Iedereen met een carnavalshart zal snappen dat de
gemaakte keuze pijn doet maar met de regelgeving van dit moment,
waarbij niemand zekerheid heeft wat de toekomst gaat brengen, rest c.v.
De Toeters geen keuze.
Logischerwijze wordt gekeken naar een aantal zaken die wel opgepakt
kunnen gaan worden. Hierover leest u op een later tijdstip meer. Eén
van die zaken is de jaarlijkse Toeterkrant die in dit “rare carnavalsjaar”
WEL gaat verschijnen!
c.v. De Toeters hoopt op ieders begrip voor dit vroegtijdig besluit. Zeker
t.o.v. artiesten en deelnemers van de bonte avonden, onze vele
deelnemers aan de optocht en alle vrijwilligers vinden wij het belangrijk
om tijdig te communiceren zodat iedereen tijdig op de hoogte is.
Namens alle leden van c.v. De Toeters
Let goed op elkaar!