Huisregels C.V. De Toeters in De Reinder

 • Het algemeen toezicht berust bij C.V. De Toeters en het beheer van gemeenschapshuis de Reinder.
 • Geldige legitimatie verplicht (indien er naar gevraagd wordt).
 • Geen alcohol onder 18 jaar.
 • De regels gesteld bij of namens de drank- en horecawetgeving zullen worden nageleefd en gehandhaafd.
 • In De Reinder geldt een algeheel rookverbod.
 • Het betreden van De Reinder en het bijwonen van een evenement is geheel op eigen risico van de bezoeker.
 • C.V. De Toeters, beveiliging, personeel en De Reinder zijn niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel dat ontstaat aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Het is verboden om voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, hard-soft drugs, drank/etenswaren mee te nemen in De Reinder.
 • Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering hiervan, zijn wij verplicht de politie in te schakelen.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. het personeel, de beveiliging, beheer van De Reinder en leden van C.V. De Toeters.
 • De beveiliging, het personeel, en leden van C.V. De Toeters kunnen personen de toegang weigeren en/of verwijderen uit De Reinder.
 • Tijdens carnavalsactiviteiten in De Reinder (mede)georganiseerd door C.V. De Toeters geldt er een dresscode Carnaval. De beoordeling/beslissing hierover ligt bij de leden van C.V. De Toeters/beveiliging. Personen die hier niet aan voldoen kunnen de toegang geweigerd worden.
 • Bij verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door bijv het gebruik van alcoholhoudende drank, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden verstrekt. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende drank meer worden verstrekt en zij zullen direct uit het pand worden verwijderd.
 • Personen die agressief, discrimineren en/of aanstootgevend gedrag vertonen, zullen hierop door een verantwoordelijke worden aangesproken. Mogelijk direct of bij herhaling van bedoeld gedrag zal verwijdering uit het pand volgen.
 • Door de bezoeker aangerichte schade wordt bij de bezoeker verhaald.
 • Drank mag niet mee naar buiten worden genomen.
 • Het is verboden eigendommen van C.V. De Toeters, het evenement of De Reinder mee naar buiten te nemen.
 • Het veroorzaken van geluidsoverlast bij het verlaten van De Reinder en het naar huis gaan dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Houd rekening met de omwonenden. Blijf van andersmans spullen af.
 • Tijdens evenementen kunnen foto-film opnames gemaakt worden.
 • Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video en/of foto opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en te exploiteren.
 • Bij onenigheid over deze huisregels of de toepassing daarvan beslist het bestuur van C.V. De Toeters en/of het beheer van De Reinder. Ook in het geval van voorvallen die niet genoemd zijn in deze huisregels ligt de uiteindelijke beslissing bij het bestuur van C.V. De Toeters en/of het beheer van De Reinder.